Brťov-Jeneč

Oficiální internetové stránky obce

Get Adobe Flash player

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: Kalendář Datum sejmutí: Kalendář

Aktuální dokumenty


2019
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška MZE - Opatření obecné povahy

č.j.63920/2019-MZE-16212

 
2020
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
9.1.2020 31.1.2021 Rozpočet obce Brťov-Jeneč na rok 2020
9.1.2020 31.1.2021 Rozpočet Mateřské školy na rok 2020
9.1.2020 31.1.2021 Střednědobý rozpočtový výhled obce Brťov-Jeneč na rok 2021-2023
9.1.2020 31.1.2021 Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy na rok 2021-2023
25.2.2020 31.12.2023 Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.2.2020)
V souladu s § 64 a 65 katastrálního zákona zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k 1.2.2019. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let (t. j. k datu 31.12.2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.
12.3.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
7.4.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
4.6.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
23.6.2020 10.7.2020 Mateřská škola Brťov-Jeneč - stavební úpravy (zakázka malého rozsahu na stavební práce)

Archiv - sejmuté dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie:
19.5.2020 30.6.2020
Veřejná vyhláška KrÚ JMK OÚPSŘ
2020
7.6.2020 30.6.2020
Návrh Závěrečného účtu za rok 2019
2020
1.5.2020 1.6.2020
Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019
2020
12.5.2020 31.5.2020
Veřejná vyhláška KrÚ JMK OÚPSŘ
2020
28.4.2020 18.5.2020
Sdělení o zveřejnění podkladů pro jednání V. valné hromady "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí
2020
28.4.2020 17.5.2020
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
2020
7.4.2020 11.5.2020
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
2020
24.2.2020 30.4.2020
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2020
11.3.2020 30.4.2020
Mimořádná opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s COVID-19

- opatření ze dne 7.3.2020, č.j. MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN

- opatření ze dne 8.3.2020, č.j. MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN

- opatření ze dne 9.3.2020, č.j. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN

- opatření ze dne 10.3.2020, č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN

- opatření ze dne 10.3.2020, č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN

2020
12.3.2020 30.4.2020
Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu
2020
16.3.2020 30.4.2020
Nařízení a usnesení vlády ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
2020
17.3.2020 30.4.2020
Stanovisko GŘ HZS ČR - kontrola přestupků
2020
17.3.2020 30.4.2020
Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
2020
18.3.2020 30.4.2020
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje - Příkaz nošení roušek
2020
13.3.2020 15.4.2020
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2020
25.6.2019 18.3.2020
Schválený závěrečný účet za rok 2018

+ příloha (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018)

2019
21.2.2020 13.3.2020
Aukční vyhláška
2020
13.8.2019 28.2.2020
Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.8.2019)
V souladu s § 64 a 65 katastrálního zákona zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k 1.2.2019. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let (t. j. k datu 31.12.2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu. 
2019
10.1.2019 31.1.2020
Rozpočet obce Brťov-Jeneč na rok 2019
2019
10.1.2019 31.1.2020
Rozpočet Mateřské školy na rok 2019
2019
10.1.2019 31.1.2020
Střednědobý rozpočtový výhled obce Brťov-Jeneč na rok 2020-2022
2019
28.2.2019 31.1.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy na roky 2020-2021
2019
30.12.2019 31.1.2020
Rozpočtové opatření č. 12/2019
2019
7.1.2020 25.1.2020
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2020
23.12.2019 15.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Brťov-Jeneč č. 01/2020 (poplatky za odpady)
2019
23.12.2019 15.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Brťov-Jeneč č. 02/2020 (poplatky ze psů)
2019
12.12.2019 12.1.2020
Rozpočtové opatření č. 11/2019
2019
12.3.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019
2019
29.3.2019 31.12.2019
Nařízení města Blansko č. 4/2019 - záměr zpracování lesní hospodářské osnovy pro ORP Blansko
2019
12.4.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019
2019
23.4.2019 31.12.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Brťov-Jeneč
2019
23.7.2019 31.12.2019
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2019
10.7.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019
2019
15.8.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019
2019
1.6.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019
2019
13.9.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019
2019
24.9.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019
2019
15.10.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019
2019
1.11.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 9/2019
2019
11.11.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 10/2019
2019
6.12.2019 31.12.2019
Návrh Střednědobého výhledu Mateřské školy Brťov-Jeneč na roky 2021-2022
2019
6.12.2019 31.12.2019
Návrh rozpočtu Mateřské školy na rok 2020
2019
6.12.2019 31.12.2019
Návrh rozpočtového výhledu obce Brťov-Jeneč na rok 2021-2023
2019
6.12.2019 31.12.2019
Návrh rozpočtu obce Brťov-Jeneč na rok 2020
2019
6.12.2019 31.12.2019
Veřejná vyhláška

návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Brťov-Jeneč s pokyny pro zpracování návrhů změn

2019
26.11.2019 15.12.2019
Rozpočet Svazku na rok 2020
2019
25.11.2019 13.12.2019
Aukční vyhlášky - k. ú. Rašov
2019
20.11.2019 6.12.2019
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2019
24.9.2019 10.10.2019
Veřejná vyhláška JMK
2019
3.9.2019 30.9.2019
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
2019
16.7.2019 31.8.2019
Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - (Veřejná vyhláška)
Částečná a úplná uzavírka silnice č. III/37719 mezi obcí Lubě a obcí Hluboké Dvory (úsek 1) a mezi obcí Hluboké Dvory a obcí Unín (úsek 2) z důvodu provádění opravy komunikace v předpokládaném období od 24.7.2019 do 11.8.2019. Příloha - situace

2019
14.8.2019 30.8.2019
Opatření obecné povahy (Veřejná vyhláška)

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
uzavírka silnice III/37720 Černá Hora - Býkovice

2019
26.2.2019 13.8.2019
Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.2.2019)
V souladu s § 64 a 65 katastrálního zákona zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k 1.2.2019. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let (t. j. k datu 31.12.2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu. 
2019
2.7.2019 31.7.2019
Sdělení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku za rok 2018 a dalších dokumentů
2019
3.7.2019 31.7.2019
Pachtovní smlouva - Agrodružstvo Brťov-Lipůvka, pozemky
2019
4.6.2019 30.6.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (MŽP)
2019
11.6.2019 28.6.2019
Aukční vyhláška
2019
21.5.2019 16.6.2019
Návrh Závěrečného účtu za rok 2018

+ příloha (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018)

2019
9.4.2019 31.5.2019
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy
2019
30.4.2019 31.5.2019
Kalkulace vodného a stočného za rok 2018
2019
7.5.2019 29.5.2019
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí BVY/19/2019
2019
29.4.2019 27.5.2019
Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019
2019
24.5.2018 25.5.2019
Informace o pověřenci Obce Brťov-Jeneč
2018
25.5.2018 25.5.2019
Informace o pověřenci MŠ Brťov-Jeneč
2018
12.4.2019 30.4.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody ZRUŠENÍ
2019
14.3.2019 10.4.2019
Zápis dětí do první třídy ZŠ Černá Hora pro školní rok 2019/2020
se uskuteční v úterý 9. dubna 2019 od 13,30 do 17,00 hodin v budově školy. K zápisu se dostaví děti, které dovrší 6ti let svého věku ke 31. srpnu 2019 (pro školní rok 2019/2020 to jsou děti narozené 1. 9. 2012 - 31. 8. 2013).
K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku až v průběhu školního roku 2019/2020 (t.j. děti narozené od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014). Dítě však musí být tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a současně jeho zákonný zástupce musí k žádosti o přijetí doložit tato doporučující vyjádření:
a) u dítěte narozeného od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 doloží zákonný zástupce doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra)
b) u dítěte narozeného od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 musí zákonný zástupce doložit dvě doporučující vyjádření (školského poradenského zařízení a současně doporučující vyjádření odborného lékaře).
Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, vyplněný dotazník pro rodiče žáka a zápisní list. Navíc rodiče dětí přijímaných dle bodu a)  nebo bodu b) doloží uvedená doporučující stanoviska. Formuláře a veškeré podklady k zápisu si mohou rodiče stáhnout z internetových stránek školy (www.zscernahora.cz), kde je najdou v rubrice „Dokumenty/Dokumenty k zápisu“. Formuláře lze také vyzvednout v mateřských školách v Černé Hoře a v Brťově-Jenči nebo na Základní škole Černá Hora.
2019
12.3.2019 31.3.2019
Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy (MŽP)
2019
13.3.2019 30.3.2019
Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce fotbalového hřiště"

přílohy:

- výzva k podání nabídky (podmínky)
- projektová dokumentace (PDF, DOC)
- rozpočet (výkaz-výměr) (XLS)

2019
8.2.2019 13.3.2019
Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné
2019
15.1.2019 1.3.2019
Záměr na odprodej vozidla Ford Tranzit

 Příloha - fotodokumentace

2019
30.8.2018 28.2.2019
Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.8.2018)
V souladu s § 64 a 65 katastrálního zákona zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k 1.8.2018. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let (t. j. k datu 31.12.2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu. 
2018
17.1.2019 28.2.2019
Sdělení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku na rok 2019
2019
18.1.2019 18.2.2019
Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování Zásad rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 - 12/2018
2019
13.1.2018 31.1.2019
Rozpočtový výhled obce Brťov-Jeneč na rok 2019-2021
2018
8.1.2019 31.1.2019
Rozšířené úřední hodiny Finančního úřadu pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí
2019
21.12.2018 21.1.2019
Rozpočtové opatření č. 9/2018
2018
19.12.2018 19.1.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2018
2018
13.1.2018 10.1.2019
Rozpočet obce Brťov-Jeneč na rok 2018
2018
13.1.2018 10.1.2019
Rozpočet Mateřské školy na rok 2018
2018
13.3.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018
2018
24.4.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018
2018
13.6.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018
2018
3.7.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018
2018
2.8.2018 31.12.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody
2018
27.8.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018
2018
25.9.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018
2018
4.12.2018 31.12.2018
Návrh rozpočtu mateřské školy na rok 2019
2018
4.12.2018 31.12.2018
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Brťov-Jeneč na r. 2020-2022
2018
4.12.2018 31.12.2018
Návrh rozpočtu obce Brťov-Jeneč na rok 2019
2018
15.6.2018 31.12.2018
Schválený závěrečný účet za rok 2017

+ příloha č. 1 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017)

2018
16.11.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018
2018
6.11.2018 6.12.2018
Dražební vyhláška
2018
14.7.2018 6.10.2018
Volby do zastupitelstev obcí – 05. a 06. října 2018

Počet zastupitelů: 7
Počet dle § 22 odst.2: 9
Počty podpisů na peticích: Nezávislí kandidáti (NK) 19 podpisů; Sdružení NK 26 podpisů

2018
21.8.2018 6.9.2018
Záměr obce o prodeji obecního pozemku
2018
21.8.2018 6.9.2018
Záměr obce o pronájmu (popř. propachtování) obecních pozemků
2018
21.2.2018 30.8.2018
Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.2.2018)
V souladu s § 64 a 65 katastrálního zákona zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k 1.2.2018. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let (t. j. k datu 31.12.2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu. 
2018
10.7.2018 31.7.2018
Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce "Dopravní automobil pro JSDH Brťov-Jeneč"

- výzva k podání nabídek
- technické podmínky pro dopravní automobil

2018
3.5.2018 30.6.2018
Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2017
2018
22.5.2018 22.6.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 + příloha č.1
2018
1.5.2018 28.5.2018
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
2018
26.4.2018 15.5.2018
Záměr obce o prodeji pozemků
2018
18.3.2018 11.4.2018
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu obce Rašov (11.4.2018)
  • pdf [1007 kB]
2018
18.3.2018 10.4.2018
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu obce Lubě (10.4.2018)
2018
27.2.2018 26.3.2018
Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné - dražba nemovitých věcí
2018
6.3.2018 23.3.2018
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecních pozemků
2018
20.2.2018 20.3.2018
Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti obce
2018
29.1.2018 20.2.2018
Oznámení o uveřejnění rozpočtu Svazku na rok 2018 na stránkách Svazku VaK
2018
1.1.2018 31.1.2018
Volby prezidenta republiky

Volby se konají ve dnech 12.01.2018 od 14:00 do 22:00 hod. a 13.01.2018 od 8:00 do 14:00 hod.
Případné 2. kolo se uskuteční ve dnech 26.01.2018 od 14:00 do 22:00 hod. a 27.01.2018 od 8:00 do 14:00 hod.
INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ
1 volební okrsek; sídlo Brťov-Jeneč, Tišnovská 80, zasedací místnost Obecního úřadu;
2.12.2017 jmenoval starosta obce zapisovatele: pí. Jiřina Řehůřková

2018
Úřední deska obce Brťov-Jeneč