Brťov-Jeneč

Oficiální internetové stránky obce

Get Adobe Flash player


Elektronická úřední deska obce Brťov-Jeneč

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: Kalendář Datum sejmutí: Kalendář

Aktuální dokumenty


2018
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
13.1.2018 31.1.2019 Rozpočet obce Brťov-Jeneč na rok 2018
13.1.2018 31.1.2019 Rozpočtový výhled obce Brťov-Jeneč na rok 2019-2021
13.1.2018 31.1.2019 Rozpočet Mateřské školy na rok 2018
21.2.2018 31.12.2023 Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.2.2018)
V souladu s § 64 a 65 katastrálního zákona zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k 1.2.2018. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let (t. j. k datu 31.12.2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu. 
13.3.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018
24.4.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018
3.5.2018 30.6.2018 Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2017
24.5.2018 25.5.2019 Informace o pověřenci Obce Brťov-Jeneč
25.5.2018 25.5.2019 Informace o pověřenci MŠ Brťov-Jeneč
13.6.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018

Archiv - sejmuté dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie:
22.5.2018 22.6.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 + příloha č.1
2018
30.5.2017 30.5.2018
Závěrečný účet za rok 2016

 - Přílohy
 - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016

 

2017
1.5.2018 28.5.2018
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
2018
26.4.2018 15.5.2018
Záměr obce o prodeji pozemků
2018
18.3.2018 11.4.2018
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu obce Rašov (11.4.2018)
  • pdf [1007 kB]
2018
18.3.2018 10.4.2018
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu obce Lubě (10.4.2018)
2018
27.2.2018 26.3.2018
Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné - dražba nemovitých věcí
2018
6.3.2018 23.3.2018
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecních pozemků
2018
20.2.2018 20.3.2018
Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti obce
2018
12.9.2017 21.2.2018
Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.8.2017)
V souladu s § 64 a 65 katastrálního zákona zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k 1.8.2017. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta 10 let (t.j. k datu 31.12.2023) nevykonání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.
2017
29.1.2018 20.2.2018
Oznámení o uveřejnění rozpočtu Svazku na rok 2018 na stránkách Svazku VaK
2018
21.12.2017 31.1.2018
Rozpočtové opatření č. 9/2017
2017
1.1.2018 31.1.2018
Volby prezidenta republiky

Volby se konají ve dnech 12.01.2018 od 14:00 do 22:00 hod. a 13.01.2018 od 8:00 do 14:00 hod.
Případné 2. kolo se uskuteční ve dnech 26.01.2018 od 14:00 do 22:00 hod. a 27.01.2018 od 8:00 do 14:00 hod.
INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ
1 volební okrsek; sídlo Brťov-Jeneč, Tišnovská 80, zasedací místnost Obecního úřadu;
2.12.2017 jmenoval starosta obce zapisovatele: pí. Jiřina Řehůřková

2018
14.3.2017 13.1.2018
Rozpočet obce Brťov-Jeneč na rok 2017
2017
21.1.2017 13.1.2018
Rozpočtový výhled obce Brťov-Jeneč na rok 2018-2020
2017
28.11.2017 13.1.2018
Návrh rozpočtu Mateřské školy na rok 2018
2017
7.3.2017 31.12.2017
Rozpočet Mateřské školy na rok 2017
2017
20.2.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017
2017
17.3.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017
2017
2.5.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017
2017
30.5.2017 31.12.2017
Roční závěrka obce Brťov-Jeneč 2016

 - Rozvaha
 - Příloha
 - Výkaz zisku a ztráty

2017
30.5.2017 31.12.2017
Roční závěrka Mateřské školy 2016

- Rozvaha
- Příloha
- Výkaz zisku a ztráty

2017
23.6.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017
2017
28.8.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017
2017
28.8.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017
2017
5.9.2017 31.12.2017
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Brťov-Jeneč za rok 2017
2017
26.9.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017
2017
14.11.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 8/2017
2017
27.11.2017 31.12.2017
Návrh rozpočtu obce Brťov-Jeneč na rok 2018
2017
28.11.2017 31.12.2017
Volby prezidenta republiky se konají ve dnech 12.01.2018 od 14:00 do 22:00 hod. a 13.01.2018 od 8:00 do 14:00 hod. Případné 2. kolo se uskuteční ve dnech 26.01.2018 od 14:00 do 22:00 hod. a 27.01.2018 od 8:00 do 14:00 hod.

INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ
1 volební okrsek; sídlo Brťov-Jeneč, Tišnovská 80, zasedací místnost Obecního úřadu;
2.12.2017 jmenoval starosta obce zapisovatele: pí. Jiřina Řehůřková

2017
28.11.2017 31.12.2017
Návrh rozpočtového výhledu obce Brťov-Jeneč na roky 2019-2021
2017
13.12.2017 30.12.2017
Opatření obecné povahy - výjimka ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského
2017
7.11.2017 30.11.2017
Návrh opatření obecné povahy - vyjímka ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského
2017
7.11.2017 30.11.2017
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy
2017
16.10.2017 16.11.2017
Stavební úpravy a přístavba obecního úřadu Brťov-Jeneč - veřejná zakázka
2017
31.10.2017 15.11.2017
Opatření obecné povahy, č.j. JMK 153416/2017
2017
5.9.2017 31.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

1) Informace o počtu a sídle volebních okrsků:
 - 1 volební okrsek; sídlo: Brťov-Jeneč, Tišnovská 80, zasedací místnost Obecního úřadu

2) Informace pro voliče - upozornění na nekompletní sady hlasovacích lístků

2017
22.9.2017 15.10.2017
Návrh opatření obecné povahy Krajského úřadu JMK, OŽP
2017
26.9.2017 15.10.2017
Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu pozemků č. 8/01
2017
19.9.2017 10.10.2017
Návrh opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství (veřejná vyhláška)
2017
14.2.2017 12.9.2017
Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.2.2017)
V souladu s § 64 a 65 katastrálního zákona zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k 1.2.2017. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta 10 let (t.j. k datu 31.12.2023) nevykonání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.
2017
18.7.2017 22.8.2017
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2017 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
2017
22.6.2017 11.7.2017
Záměr obce o pronájmu pozemků v k.ú. Brťov u Černé Hory
2017
13.6.2017 30.6.2017
Veřejná vyhláška finančního úřadu - oznámení o uložení písemnosti
2017
24.4.2017 31.5.2017
Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
2017
29.4.2017 31.5.2017
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro JMK
2017
2.5.2017 20.5.2017
Dodatek ke Kupní smlouvě na prodej pásového buldozeru
2017
11.4.2017 30.4.2017
Veřejná vyhláška finančního úřadu - oznámení o uložení písemnosti
2017
20.3.2017 15.4.2017
Záměr obce Brťov-Jeneč: pásový buldozer DT75 - nabídka k prodeji
2017
23.3.2017 10.4.2017
Rozpočet + rozpočtový výhled Svazku vodovodů a kanalizací
2017
8.2.2017 23.2.2017
Záměr obce o prodeji pozemku p.č. 293, k.ú. Brťov u Černé Hory
2017
17.1.2017 20.2.2017
Nařízení Státní veterinární správy
2017
1.2.2016 13.2.2017
Aktualizovaný seznam nemovitostí
V souladu s § 64 a 65 katastrálního zákona zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k 1.2.2016. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta 10 let (t.j. k datu 31.12.2023) nevykonání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.
2016
3.1.2017 20.1.2017
Návrh rozpočtového výhledu obce Brťov-Jeneč na r. 2018-2020
2017
1.1.2016 31.12.2016
Archiv sejmutých sdělení - rok 2015
2016
23.11.2016 20.12.2016
Protokol o kontrole z MV
2016
1.12.2016 20.12.2016
Návrh rozpočtu obce Brťov-Jeneč na rok 2017
2016
1.12.2016 20.12.2016
VII.VH „Svazku vodovodu a kanalizací“ měst a obcí
 Soubory v příloze:
 - Pozvánka na jednání valné hromady 
 - Plán kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2017 
 - Vlivy na výslednou cenu vodného a stočného na rok 2017
 - Komentář k ceně vodného a stočného pro rok 2017 
 - Rozpočet Svazku na rok 2017 
 - Provozní náklady kanceláře Svazku v roce 2017 
 - Smlouva o bezúplatném převodu, Obec Kunčina Ves 
2016
29.11.2016 16.12.2016
Revitalizace malé vodní nádrže Brťov-Jeneč - výzva k podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek: 15.12.2016 do 17:00hod.
 Soubory v příloze:
 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
 - Návrh SoD
 - Technická zpráva
 - Situace širších vztahů
 - Situace se zákresem do KM
 - Podélný profil
 - Vzorový příčný řez
 - Situace MVN
 - Výkaz výměr (stavební část)
 - Výkaz výměr (ostatní a vedlejší náklady)
2016
22.11.2016 9.12.2016
Obecně závazná vyhláška č. 03/2016
2016
18.11.2016 5.12.2016
Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb
2016
25.10.2016 15.11.2016
Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy
2016
16.8.2016 30.9.2016
Informace pro vlastníky lesů
2016
30.8.2016 20.9.2016
Záměr na pronájem nebytových prostor
2016
9.8.2016 31.8.2016
Záměr prodeje částí pozemků
2016
29.4.2016 30.6.2016
Kalkulace vodného a stočného za rok 2015 Svazku Blansko
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2015.
2016
7.6.2016 22.6.2016
Opatření obecné povahy
o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z
 - příloha č.1
 - příloha č.2
 - příloha č.3
 - příloha č.4
 - příloha č.5
2016
26.4.2016 11.6.2016
Veřejná vyhláška:
Zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území.
2016
24.5.2016 10.6.2016
Vyhláška obce Brťov-Jeneč č. 02/2016 "o místních poplatcích"
2016
11.5.2016 31.5.2016
Závěrečný účet za rok 2015
- přílohy Závěrečného účtu
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2015
2016
3.5.2016 18.5.2016
Veřejná vyhláška finančního úřadu
Ve dnech 29. 4. – 30. 5. 2016 bude zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj hromadný předpisný seznam
Příloha: Informační letáky
2016
12.1.2016 30.4.2016
Informace ke Krajské výzvě k předkládání žádostí o fin. podporu "Výměna kotlů v JMK"
2016
23.2.2016 29.3.2016
Výroční zpráva za rok 2015
2016
1.3.2016 20.3.2016
Vyhláška obce Brťov-Jeneč č. 01/2016 "o odpadech"
2016
14.1.2016 31.1.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy
 (Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Odry, Národní plán povodí Dunaje)
2016
Úřední deska obce Brťov-Jeneč