Brťov-Jeneč

Oficiální internetové stránky obce

Get Adobe Flash player


Elektronická úřední deska obce Brťov-Jeneč

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: Kalendář Datum sejmutí: Kalendář

Aktuální dokumenty


2019
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška MZE - Opatření obecné povahy

č.j.63920/2019-MZE-16212

 
2020
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
9.1.2020 31.1.2021 Rozpočet obce Brťov-Jeneč na rok 2020
9.1.2020 31.1.2021 Rozpočet Mateřské školy na rok 2020
9.1.2020 31.1.2021 Střednědobý rozpočtový výhled obce Brťov-Jeneč na rok 2021-2023
9.1.2020 31.1.2021 Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy na rok 2021-2023
25.8.2020 31.12.2023 Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.8.2020)
V souladu s § 64 a 65 katastrálního zákona zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k 1.2.2019. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let (t. j. k datu 31.12.2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.
12.3.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
7.4.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
4.6.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
14.7.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
17.9.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
10.10.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020

Archiv - sejmuté dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie:
19.10.2020 8.11.2020
Veřejná vyhláška - aktualizace Zásad územního rozvoje JmK
2020
23.10.2020 8.11.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení
2020
2.10.2020 5.11.2020
Veřejná vyhláška MěÚ Blansko - veřejné projednání změn územního plánu obce Brťov-Jeneč
2020
6.10.2020 31.10.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice JmK
2020
13.10.2020 31.10.2020
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2020
14.10.2020 31.10.2020
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o pronájmu obecního majetku
2020
3.8.2020 3.10.2020
Volby do zastupitelstev krajů

Starosta stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise: 5

(dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona 169/2020 Sb.)

2020
28.7.2020 31.8.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
2020
23.6.2020 10.7.2020
Mateřská škola Brťov-Jeneč - stavební úpravy (zakázka malého rozsahu na stavební práce)
2020
19.5.2020 30.6.2020
Veřejná vyhláška KrÚ JMK OÚPSŘ
2020
7.6.2020 30.6.2020
Návrh Závěrečného účtu za rok 2019
2020
1.5.2020 1.6.2020
Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019
2020
12.5.2020 31.5.2020
Veřejná vyhláška KrÚ JMK OÚPSŘ
2020
28.4.2020 18.5.2020
Sdělení o zveřejnění podkladů pro jednání V. valné hromady "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí
2020
28.4.2020 17.5.2020
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
2020
7.4.2020 11.5.2020
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
2020
24.2.2020 30.4.2020
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2020
11.3.2020 30.4.2020
Mimořádná opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s COVID-19

- opatření ze dne 7.3.2020, č.j. MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN

- opatření ze dne 8.3.2020, č.j. MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN

- opatření ze dne 9.3.2020, č.j. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN

- opatření ze dne 10.3.2020, č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN

- opatření ze dne 10.3.2020, č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN

2020
12.3.2020 30.4.2020
Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu
2020
16.3.2020 30.4.2020
Nařízení a usnesení vlády ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
2020
17.3.2020 30.4.2020
Stanovisko GŘ HZS ČR - kontrola přestupků
2020
17.3.2020 30.4.2020
Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
2020
18.3.2020 30.4.2020
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje - Příkaz nošení roušek
2020
13.3.2020 15.4.2020
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2020
25.6.2019 18.3.2020
Schválený závěrečný účet za rok 2018

+ příloha (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018)

2019
21.2.2020 13.3.2020
Aukční vyhláška
2020
13.8.2019 28.2.2020
Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.8.2019)
V souladu s § 64 a 65 katastrálního zákona zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k 1.2.2019. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let (t. j. k datu 31.12.2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu. 
2019
10.1.2019 31.1.2020
Rozpočet obce Brťov-Jeneč na rok 2019
2019
10.1.2019 31.1.2020
Rozpočet Mateřské školy na rok 2019
2019
10.1.2019 31.1.2020
Střednědobý rozpočtový výhled obce Brťov-Jeneč na rok 2020-2022
2019
28.2.2019 31.1.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy na roky 2020-2021
2019
30.12.2019 31.1.2020
Rozpočtové opatření č. 12/2019
2019
7.1.2020 25.1.2020
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2020
23.12.2019 15.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Brťov-Jeneč č. 01/2020 (poplatky za odpady)
2019
23.12.2019 15.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Brťov-Jeneč č. 02/2020 (poplatky ze psů)
2019
12.12.2019 12.1.2020
Rozpočtové opatření č. 11/2019
2019
12.3.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019
2019
29.3.2019 31.12.2019
Nařízení města Blansko č. 4/2019 - záměr zpracování lesní hospodářské osnovy pro ORP Blansko
2019
12.4.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019
2019
23.4.2019 31.12.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Brťov-Jeneč
2019
23.7.2019 31.12.2019
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2019
10.7.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019
2019
15.8.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019
2019
1.6.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019
2019
13.9.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019
2019
24.9.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019
2019
15.10.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019
2019
1.11.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 9/2019
2019
11.11.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 10/2019
2019
6.12.2019 31.12.2019
Návrh Střednědobého výhledu Mateřské školy Brťov-Jeneč na roky 2021-2022
2019
6.12.2019 31.12.2019
Návrh rozpočtu Mateřské školy na rok 2020
2019
6.12.2019 31.12.2019
Návrh rozpočtového výhledu obce Brťov-Jeneč na rok 2021-2023
2019
6.12.2019 31.12.2019
Návrh rozpočtu obce Brťov-Jeneč na rok 2020
2019
6.12.2019 31.12.2019
Veřejná vyhláška

návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Brťov-Jeneč s pokyny pro zpracování návrhů změn

2019
26.11.2019 15.12.2019
Rozpočet Svazku na rok 2020
2019
25.11.2019 13.12.2019
Aukční vyhlášky - k. ú. Rašov
2019
20.11.2019 6.12.2019
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2019
24.9.2019 10.10.2019
Veřejná vyhláška JMK
2019
3.9.2019 30.9.2019
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
2019
16.7.2019 31.8.2019
Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - (Veřejná vyhláška)
Částečná a úplná uzavírka silnice č. III/37719 mezi obcí Lubě a obcí Hluboké Dvory (úsek 1) a mezi obcí Hluboké Dvory a obcí Unín (úsek 2) z důvodu provádění opravy komunikace v předpokládaném období od 24.7.2019 do 11.8.2019. Příloha - situace

2019
14.8.2019 30.8.2019
Opatření obecné povahy (Veřejná vyhláška)

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
uzavírka silnice III/37720 Černá Hora - Býkovice

2019
26.2.2019 13.8.2019
Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.2.2019)
V souladu s § 64 a 65 katastrálního zákona zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k 1.2.2019. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let (t. j. k datu 31.12.2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu. 
2019
2.7.2019 31.7.2019
Sdělení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku za rok 2018 a dalších dokumentů
2019
3.7.2019 31.7.2019
Pachtovní smlouva - Agrodružstvo Brťov-Lipůvka, pozemky
2019
4.6.2019 30.6.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (MŽP)
2019
11.6.2019 28.6.2019
Aukční vyhláška
2019
21.5.2019 16.6.2019
Návrh Závěrečného účtu za rok 2018

+ příloha (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018)

2019
9.4.2019 31.5.2019
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy
2019
30.4.2019 31.5.2019
Kalkulace vodného a stočného za rok 2018
2019
7.5.2019 29.5.2019
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí BVY/19/2019
2019
29.4.2019 27.5.2019
Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019
2019
24.5.2018 25.5.2019
Informace o pověřenci Obce Brťov-Jeneč
2018
25.5.2018 25.5.2019
Informace o pověřenci MŠ Brťov-Jeneč
2018
12.4.2019 30.4.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody ZRUŠENÍ
2019
14.3.2019 10.4.2019
Zápis dětí do první třídy ZŠ Černá Hora pro školní rok 2019/2020
se uskuteční v úterý 9. dubna 2019 od 13,30 do 17,00 hodin v budově školy. K zápisu se dostaví děti, které dovrší 6ti let svého věku ke 31. srpnu 2019 (pro školní rok 2019/2020 to jsou děti narozené 1. 9. 2012 - 31. 8. 2013).
K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku až v průběhu školního roku 2019/2020 (t.j. děti narozené od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014). Dítě však musí být tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a současně jeho zákonný zástupce musí k žádosti o přijetí doložit tato doporučující vyjádření:
a) u dítěte narozeného od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 doloží zákonný zástupce doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra)
b) u dítěte narozeného od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 musí zákonný zástupce doložit dvě doporučující vyjádření (školského poradenského zařízení a současně doporučující vyjádření odborného lékaře).
Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, vyplněný dotazník pro rodiče žáka a zápisní list. Navíc rodiče dětí přijímaných dle bodu a)  nebo bodu b) doloží uvedená doporučující stanoviska. Formuláře a veškeré podklady k zápisu si mohou rodiče stáhnout z internetových stránek školy (www.zscernahora.cz), kde je najdou v rubrice „Dokumenty/Dokumenty k zápisu“. Formuláře lze také vyzvednout v mateřských školách v Černé Hoře a v Brťově-Jenči nebo na Základní škole Černá Hora.
2019
12.3.2019 31.3.2019
Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy (MŽP)
2019
13.3.2019 30.3.2019
Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce fotbalového hřiště"

přílohy:

- výzva k podání nabídky (podmínky)
- projektová dokumentace (PDF, DOC)
- rozpočet (výkaz-výměr) (XLS)

2019
8.2.2019 13.3.2019
Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné
2019
15.1.2019 1.3.2019
Záměr na odprodej vozidla Ford Tranzit

 Příloha - fotodokumentace

2019
30.8.2018 28.2.2019
Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.8.2018)
V souladu s § 64 a 65 katastrálního zákona zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k 1.8.2018. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let (t. j. k datu 31.12.2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu. 
2018
17.1.2019 28.2.2019
Sdělení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku na rok 2019
2019
18.1.2019 18.2.2019
Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování Zásad rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 - 12/2018
2019
13.1.2018 31.1.2019
Rozpočtový výhled obce Brťov-Jeneč na rok 2019-2021
2018
8.1.2019 31.1.2019
Rozšířené úřední hodiny Finančního úřadu pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí
2019
21.12.2018 21.1.2019
Rozpočtové opatření č. 9/2018
2018
19.12.2018 19.1.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2018
2018
13.1.2018 10.1.2019
Rozpočet obce Brťov-Jeneč na rok 2018
2018
13.1.2018 10.1.2019
Rozpočet Mateřské školy na rok 2018
2018
13.3.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018
2018
24.4.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018
2018
13.6.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018
2018
3.7.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018
2018
2.8.2018 31.12.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody
2018
27.8.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018
2018
25.9.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018
2018
4.12.2018 31.12.2018
Návrh rozpočtu mateřské školy na rok 2019
2018
4.12.2018 31.12.2018
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Brťov-Jeneč na r. 2020-2022
2018
4.12.2018 31.12.2018
Návrh rozpočtu obce Brťov-Jeneč na rok 2019
2018
15.6.2018 31.12.2018
Schválený závěrečný účet za rok 2017

+ příloha č. 1 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017)

2018
16.11.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018
2018
6.11.2018 6.12.2018
Dražební vyhláška
2018
14.7.2018 6.10.2018
Volby do zastupitelstev obcí – 05. a 06. října 2018

Počet zastupitelů: 7
Počet dle § 22 odst.2: 9
Počty podpisů na peticích: Nezávislí kandidáti (NK) 19 podpisů; Sdružení NK 26 podpisů

2018
21.8.2018 6.9.2018
Záměr obce o prodeji obecního pozemku
2018
21.8.2018 6.9.2018
Záměr obce o pronájmu (popř. propachtování) obecních pozemků
2018
21.2.2018 30.8.2018
Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.2.2018)
V souladu s § 64 a 65 katastrálního zákona zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k 1.2.2018. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let (t. j. k datu 31.12.2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu. 
2018
10.7.2018 31.7.2018
Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce "Dopravní automobil pro JSDH Brťov-Jeneč"

- výzva k podání nabídek
- technické podmínky pro dopravní automobil

2018
3.5.2018 30.6.2018
Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2017
2018
22.5.2018 22.6.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 + příloha č.1
2018
1.5.2018 28.5.2018
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
2018
26.4.2018 15.5.2018
Záměr obce o prodeji pozemků
2018
18.3.2018 11.4.2018
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu obce Rašov (11.4.2018)
  • pdf [1007 kB]
2018
18.3.2018 10.4.2018
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu obce Lubě (10.4.2018)
2018
27.2.2018 26.3.2018
Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné - dražba nemovitých věcí
2018
6.3.2018 23.3.2018
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecních pozemků
2018
20.2.2018 20.3.2018
Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti obce
2018
29.1.2018 20.2.2018
Oznámení o uveřejnění rozpočtu Svazku na rok 2018 na stránkách Svazku VaK
2018
1.1.2018 31.1.2018
Volby prezidenta republiky

Volby se konají ve dnech 12.01.2018 od 14:00 do 22:00 hod. a 13.01.2018 od 8:00 do 14:00 hod.
Případné 2. kolo se uskuteční ve dnech 26.01.2018 od 14:00 do 22:00 hod. a 27.01.2018 od 8:00 do 14:00 hod.
INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ
1 volební okrsek; sídlo Brťov-Jeneč, Tišnovská 80, zasedací místnost Obecního úřadu;
2.12.2017 jmenoval starosta obce zapisovatele: pí. Jiřina Řehůřková

2018
Úřední deska obce Brťov-Jeneč