Brťov-Jeneč

Oficiální internetové stránky obce

Get Adobe Flash player


Elektronická úřední deska obce Brťov-Jeneč

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: Kalendář Datum sejmutí: Kalendář

Aktuální dokumenty


2018
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
13.1.2018 31.1.2019 Rozpočet obce Brťov-Jeneč na rok 2018
13.1.2018 31.1.2019 Rozpočtový výhled obce Brťov-Jeneč na rok 2019-2021
13.1.2018 31.1.2019 Rozpočet Mateřské školy na rok 2018
21.2.2018 31.12.2023 Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.2.2018)
V souladu s § 64 a 65 katastrálního zákona zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k 1.2.2018. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let (t. j. k datu 31.12.2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu. 
13.3.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018
24.4.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018
24.5.2018 25.5.2019 Informace o pověřenci Obce Brťov-Jeneč
25.5.2018 25.5.2019 Informace o pověřenci MŠ Brťov-Jeneč
13.6.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018
3.7.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018
2.8.2018 31.12.2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody
27.8.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018
30.8.2018 31.12.2023 Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.8.2018)
V souladu s § 64 a 65 katastrálního zákona zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k 1.8.2018. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let (t. j. k datu 31.12.2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu. 
25.9.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018
4.12.2018 31.12.2018 Návrh rozpočtu mateřské školy na rok 2019
4.12.2018 31.12.2018 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Brťov-Jeneč na r. 2020-2022
4.12.2018 31.12.2018 Návrh rozpočtu obce Brťov-Jeneč na rok 2019

Archiv - sejmuté dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie:
6.11.2018 6.12.2018
Dražební vyhláška
2018
14.7.2018 6.10.2018
Volby do zastupitelstev obcí – 05. a 06. října 2018

Počet zastupitelů: 7
Počet dle § 22 odst.2: 9
Počty podpisů na peticích: Nezávislí kandidáti (NK) 19 podpisů; Sdružení NK 26 podpisů

2018
21.8.2018 6.9.2018
Záměr obce o prodeji obecního pozemku
2018
21.8.2018 6.9.2018
Záměr obce o pronájmu (popř. propachtování) obecních pozemků
2018
10.7.2018 31.7.2018
Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce "Dopravní automobil pro JSDH Brťov-Jeneč"

- výzva k podání nabídek
- technické podmínky pro dopravní automobil

2018
3.5.2018 30.6.2018
Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2017
2018
22.5.2018 22.6.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 + příloha č.1
2018
1.5.2018 28.5.2018
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
2018
26.4.2018 15.5.2018
Záměr obce o prodeji pozemků
2018
18.3.2018 11.4.2018
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu obce Rašov (11.4.2018)
  • pdf [1007 kB]
2018
18.3.2018 10.4.2018
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu obce Lubě (10.4.2018)
2018
27.2.2018 26.3.2018
Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné - dražba nemovitých věcí
2018
6.3.2018 23.3.2018
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecních pozemků
2018
20.2.2018 20.3.2018
Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti obce
2018
29.1.2018 20.2.2018
Oznámení o uveřejnění rozpočtu Svazku na rok 2018 na stránkách Svazku VaK
2018
1.1.2018 31.1.2018
Volby prezidenta republiky

Volby se konají ve dnech 12.01.2018 od 14:00 do 22:00 hod. a 13.01.2018 od 8:00 do 14:00 hod.
Případné 2. kolo se uskuteční ve dnech 26.01.2018 od 14:00 do 22:00 hod. a 27.01.2018 od 8:00 do 14:00 hod.
INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ
1 volební okrsek; sídlo Brťov-Jeneč, Tišnovská 80, zasedací místnost Obecního úřadu;
2.12.2017 jmenoval starosta obce zapisovatele: pí. Jiřina Řehůřková

2018
Úřední deska obce Brťov-Jeneč