Brťov-Jeneč

Oficiální internetové stránky obce

Get Adobe Flash player
Projekt MŠ Brťov-Jeneč 22

plakát - Projekt MŠ BRŤOV-JENEČ 22

Název projektu: MŠ Brťov-Jeneč 22
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005029
Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2017
Ukončení realizace projektu: 30. 4. 2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 253 002 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ.

Cílem projektu je posílení týmu o školního asistenta, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou pregramotnost, specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Nastavené šablony:
Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti.

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.